Da kulturtalkshowet kom til Ørum

Der var fyldt godt op i Roehuset på gården Højvang ved Ørum lidt udenfor Hedensted, da Teater Jævn, Hedensted Kommune og Afkørsel 58 inviterede til Talkshow om Kultur i forbindelse med kulturregionsugerne i 2019.

På væggene var flotte malerier indkøbt af kunstforeningen Afkørsel 58 gennem tiden, stolene stod klar og der var både blomster, kaffe og kage. På ‘scenen’ stod en række gamle stole, fundet i Uffe Kristiansens lade lige ved siden af Roehuset. Stolene var i dagens anledning fundet frem til at være ‘studiemøbler’ af scenograf Ida Munk Ørstrøm fra Teater Jævns kommende produktion Generalforsamlingen.

Da talkshowet gik i gang, anført af vært Morten Mosgaard, stod det dog hurtigt klart – at trods navnet Talkshow om kultur, havde talkshowet sit fokus rettet på den kunstneriske side af kulturen. Forskellen på kultur og kunst rammede gæst Johannes Grønager, Rektor på Tørring Gymnasium, meget flot ind til besøget i supportgruppen:

Kunst og kultur er to meget forskellige ting: Kunst handler jo om at kunne noget, man kan spille musik, male malerier eller lave teater og kultur er det klister der binder os sammen i store eller små fællesskaber, noget kunst kan være rigtig god til. Palsgårdsspillende har jo f.eks. flere 100 mennesker, der er sammen om at lave en fælles oplevelse. Det binder de mennesker sammen. Men kultur er jo også alle mulige andre ting, som ikke har noget med kunst at gøre; den måde vi stiller os i kø på til toilettet, at vi ikke maser foran, den måde vi taler sammen på – det er også kultur.

Levende snak i supportgruppen

I første runde af talkshowet, blev aftenens ‘sofagæster’ på skift præsenteret. Det var Liselotte Hillestrøm – Formand for Fællesskab og fritid ved Hedensted Kommune, Per Heller – Bestyrelsesmedlem ved Det Fælles Landdistriktsråd, Vibe Capion – Formand for Kunstforeningen Afkørsel 58, Uffe Kristiansen – Jazzpianist og koncertarrangør på Rytmeloftet samt Gitte Villadsen – Dramaturg for Teater Jævn.

Efter en pause med hjemmebagt kage og frisk kaffe velanrettet af bestyrelsen fra Afkørsel 58, blev ‘sofagæsterne’ omdannet til en supportgruppe for forskellige kulturentusiaster. Det var her kulturemnet virkelig blev åbnet op og en levende konstruktiv samtale om kulturens liv og roller udspillede sig blandt deltagerne. Gæsterne i supportgruppen var Teresa Egballe – Leder af Kultur og Fritid ved Hedensted Kommune, Thrine Nørgaard – Formand for Palsgaard Sommerspil samt Johannes Grønager – Rektor for Tørring Gymnasium.

Sidste talkshow inden teaterprojektet

Talkshow om kultur var sidste talkshow inden teater efter sommerferien, tager fat på produktionen af årets teaterprojekt Generalforsamlingen. Derfor afslørede teatret også et uddrag af handlingen til den kommende forestilling, ligesom de allerede aftalte datoer på de kommende forestillinger blev afsløret.

Vil du følge med i tilblivelsen af forestillingen Generalforsamlingen, kan du følge med her på hjemmesiden eller på teatrets facebookside.

En aften i frivillighedens tegn

Hvordan siger vi til ham den sløsede i vores forening, at han altså skal løse de opgaver han tager på sig – eller helt lade være med at melde sig til dem?

Dette var et af spørgsmålene, da Teater Jævn sammen med Det Fælles Landdistriktsråd og Hornsyld Koordinationsudvalg havde inviteret til Talkshow om frivillighed i Hornsyld torsdag aften, som optakt til den årlige generalforsamling i Det Fælles Landdistriktsråd. Det var Teater Jævns producent og komponist Morten Mosgaard, som havde fået hvervet som talkshowvært og i sofaen var der både lokale og nationale gæster.

Talkshowet tog udgangspunkt i de erfaringer Teater Jævn har gjort sig med frivillighed og lokalråd i deres research til den teaterforestilling som teatret skal producere i efteråret. Teaterforestillingen med titlen GENERALFORSAMLINGEN skal spille 15-20 forskellige steder rundt omkring i Hedensted Kommune, og bliver skrevet på baggrund af en lang række interviews med frivillige ildsjæle i Hedensted Kommune. Det er forestillingens forfatter, dramatiker Morten Dahl Lützhøft og producent/talkshowvært, Morten Mosgaard, der har besøgt og interviewet de frivillige. “Vi har simpelthen ikke mødt andet end inspirerende frivillige på vores tur rundt i Hedensted Kommune. Og een ting er de mange dygtige frivillige, noget andet er den synergi som man oplever mange steder, mellem en driftig forening og en kommune, der virkelig lytter til sine foreninger”udtaler Morten Mosgaard og fortsætter: “På vores ture rundt, har det stået helt klart, at vi i vores mange interviews har stået med en enorm viden om, hvad der virker og hvad der ikke virker rundt omkring i de mange foreninger – og det var næsten synd hvis den viden ikke blev delt!”.

Mangfoldige gæster og fint besøg

Som det hører sig til i et talkshow, var der bløde sofaer og kolde drikkevarer til de fire indbudte frivillig-eksperter, som havde sagt ja til at dele ud af deres forskellige erfaringer. Lokalt fra Hornsyld kom byrådspolitikeren Torsten Sonne, mangeårigt bestyrelsesmedlem i Det Fælles Landdistriktsråd og nuværende medlem af de politiske udvalg Læring samt Fritid og Fællesskab. Showets anden lokale gæst var lokalrådsformand Ole Lyse fra Stouby og omegn, som igennem mange år har opbygget en unik indsigt i udarbejdelsen af fondsansøgninger. Tredje gæst var landsbykonsulent Tyge Mortensen fra Rudme på Fyn, som træder til, når lokalsamfund har brug for hjælp og vejledning til at udvikles og trives. Sidst, men ikke mindst, havde formanden for den landsdækkende organisation Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, meldt sin ankomst, så showet også fik tilført det helt brede nationale perspektiv på frivillighed i lokalsamfundene.

Guldkorn og kreativitet

Udover de interessante interviews med showets gæster, havde Teater Jævn sørget for, at talkshowet var præget af kunstneriske og sjove indslag. Talkshowværten udgjorde, ene mand, talkshowets eget husorkester med både sang, keyboard og beatbox. Forfatteren på forestillingen GENERALFORSAMLINGEN havde, inspireret af virkelige dilemmaer fra frivilliglivet, forfattet en række breve, som teatrets skuespillere og instruktør oplæste for frivillig-eksperterne. Disse blev således forvandlet til en “alvidende brevkasse”, og bedt om at levere løsninger på de fiktive brevskriveres udfordringer med deres foreninger og bestyrelser. Derudover fremførte skuespillerne også et lille uddrag af forestillingen GENERALFORSAMLINGEN.Blandingen af interviews og underholdning havde en positiv effekt, hvis man spørger Torsten Sonne, som var gæst i sofaen: “Det virker super godt. Når man sådan ændrer på formen bliver det vedkommende. Folk bliver overraskede over ‘en anden måde’ at præsentere noget meget velkendt på. Det var sjovt og ikke på nogen måde belærende.” udtaler Torsten og fortsætter “Jeg tror helt sikkert folk oplevede det som en sjov aften – og man oplevede virkelig meget på relativt kort tid! Da vi gik derfra, efter vi havde haft både Talkshow, Generalforsamling og Bestyrelsesmøde … Hvor har vi oplevet meget på tre timer!”

Og hvad man skal svare til spørgsmålet i indledningen, havde gæsterne meget forskellige bud på. De gode råd var: Tag opgaverne fra personen på en nænsom måde, fx: “Du er jo så god til at tage opgaver, så nu skal jeg nok tage den her“.  Eller begynd at overbyde vedkommende og “snuppe” opgaverne inden han når at række hånden i vejret. Et helt andet bud var, at vedkommende simpelthen var fejlplaceret i bestyrelsen, og burde have en anden opgave, som andre var afhængige af blev løst til en bestemt tid – for der var bred enighed i panelet om, at folk der ikke får løst deres opgaver, kan være en byrde for resten af foreningen.

Præsentation af forestillingen Generalforsamlingen

Du er indkaldt til den årlige generalforsamling i dit lokalråd et sted i Hedensted Kommune, Østjylland. I døren bydes du velkommen af de “lokalrødder” du kender, bliver krydset af på medlemslisten og får udleveret stemmesedler. Du finder din plads, tjekker den overheadprojicerede dagsorden på endevæggen og skænker dig en kop kaffe i det hvide plastkrus med blå kopholder. Formanden skal lige til at tage ordet, da din sidekammerat, medlem af festudvalget Lise Grøn, pludselig rejser sig og udbryder, så hun næsten overrasker sig selv: ”JEG HAR NOGET TIL EVENTUELT!”

I GENERALFORSAMLINGEN møder vi et lokalråd, som på trods af sin heltemodige kamp for det gode lokalsamfund, er i begyndende krise. Dalende medlemstal og mangel på struktur og retning truer det skrøbelige lokalråd, der sendes ud i en intern strid om rådets arbejde og værdier. Vil man udvikling og fremdrift eller rummelighed og fællesskab? Ja hvad er vigtigst i netop dette lokalråd og dette lokalsamfund – og hvem bestemmer det?

Det gør publikum! Side om side med skuespillerne indtager de nemlig rollen som stemmeberettigede deltagere på GENERALFORSAMLINGEN. Og stemmes skal der, om formandspost, medlemmer til bestyrelsen, indkomne forslag, og ingen går fra forestillingen uden at have mærket frivillighedens og nærdemokratiets dilemmaer på egen krop.

GENERALFORSAMLINGEN er en nyskrevet teaterforestilling, der henter sin inspiration i fortællinger fra det virkelige foreningsliv i Hedensted Kommune. Frivillige fra kommunen involveres både som rådgivende organ gennem processen, til indsamling af fortællinger og som værter ved de forskellige forestillinger, der foregår rundt omkring i kommunen de steder, hvor de frivillige hører hjemme: I hallen, i forsamlingshuset, sognegården eller måske skolen.

GENERALFORSAMLINGEN skrives i foråret og spilles i september-oktober 2019. Forestillingen er støttet af Hedensted Kommune (Fritidsudvalget samt Det fælles Landdistriktsråd) samt Statens Kunstfond.

God generalforsamling! Er der nogen der har noget til eventuelt…?

Teaterprojekt sætter fokus på frivilligheden

Med et nyt teaterprojekt, som i efteråret 2019 skal turnere rundt i kommunen, ønsker Hedensted Kommune at skabe debat om den fremtidige kulturstrategi men også at undersøge interessen blandt borgerne for etablering af et egnsteater.

Kulturlivet i Hedensted Kommune er i høj grad kendetegnet ved at være båret af frivillige ildsjæle og aktiviteterne, der udspiller sig i lokale foreninger. Lige netop dette kendetegn skal i løbet af 2019 være omdrejningspunktet for et nyt teaterprojekt.

En professionel teatergruppe skal i samarbejde med Det fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget undersøge livet som frivillig i Hedensted Kommune. Det hele koges sammen til en teaterforestilling, der skal opføres rundt omkring i Hedensted Kommune. Forestillingen vil tage afsæt i de mange lokale foreningers generalforsamlinger med fokus på frivilligheden. Håbet er da også, at teaterstykket bliver den generalforsamling, man ville ønske, man havde været med til.

Bag projektet står fire professionelle teaterfolk, som alle har det til fælles, at de ønsker, at den professionelle scenekunst skal ud i alle egne af landet og være vedkommende for dem, der skal opleve den. 

“Vi har i længere tid arbejdet på at få muligheden for at udvikle vedkommende, lokale teaterstykker i samarbejde med en egn, hvor vi inviterer borgere fra lokalområdet til at dele deres historier med os og hinanden,” siger producent Morten Mosgaard og tilføjer: “Der findes masser af scenekunst rundt i landet, der koncentrerer sig om klassikerne og de store fortællinger. Vi vil gerne lave et alternativ, hvor vi kommer helt tæt på en egn, hvor den professionelle scenekunst måske ikke normalt kommer og lave noget, der giver mening netop her.”

Teaterprojektet finansieres med tilskud fra Statens Kunstfond. Den øvrige finansiering kommer fra Hedensted Kommune, hvor Fritidsudvalget samt Det fælles Landdistriktsråd har bidraget.

I Hedensted Kommune ser formand for Udvalget for Fritid & Fællesskab, Liselotte Hillestrøm, frem til projektet. ”Vi er stolte af det kulturliv, vi har i Hedensted. Med teaterprojektet vil vi som kommune gerne bidrage til kulturlivet ved at bakke op om det, der allerede foregår og samtidig være med til at udvikle det.” 

I løbet af foråret vil projektets instruktør Rasmus Ask, dramaturg Gitte Villadsen og producent Morten Mosgaard rejse rundt i Hedensted Kommune. De mødes med repræsentanter fra de forskellige lokalsamfund i kommunen for at samle materiale til forestillingen. Det er nemlig borgernes egne indspark, der kommer til at danne rammen om det teaterstykke, der skal på turné til efteråret.

Med teaterprojektet ønsker kommunen desuden at drøfte og undersøge, hvor kulturen skal bevæge sig hen i Hedensted Kommune. Derfor bruges projektet også til at afklare, om borgerne fremadrettet er interesseret i, at kommunen etablerer et egnsteater i området.

For mere information: 

Formand for Udvalget for Fritid og Fællesskab Liselotte Hillestrøm, tlf.: 30 38 32 37

Producent Morten Mosgaard, tlf.: 28 40 66 95

Leder af Kultur og Fritid, Teresa Egballe, tlf.: 23 44 36 96